همکاران ملی و بین المللی

تعداد بازدید:۷۲۰۷
همکاران ملی و بین المللی

در راه توسعه آموزش و پژوهش، و ارائه خدمات مشاوره ای در حوزه های مختلف مدیریت و کسب وکار، با در نظرگرفتن دانش و مهارتهای روز دنیا از نخبگان و متخصصین سراسر دنیا بهره گیری می شود. اعضای کلیدی این مرکز همکاریهای پژوهشی با انجمنهای جهانی و دوایر پژوهشی دانشگاههای معتبر دارند از جمله: انجمن بین المللی پژوهشگران توسعه پایدار/ ‏‬ ژاپن، جامعه MIT SMR امریکا، انجمن مدیران بین المللی I-AIM کانادا و....

 

 

 

 

 

 

 

نمونه تقدیرنامه های جامعهMIT SMR:

Dear Seyedreza Haghi (PhD)

Because you are an experienced practitioner and valued member of the MIT SMR community , I invite you to participate in our global study on how companies are using data and analytics.

Sincerely, Elizabeth Heichler
Editor, Custom Content
MIT SMR

 

 

Dear Seyedreza Haghi (PhD)

Last spring, you participated in a study on how your organization is responding to the challenges of implementing artificial intelligence (AI). I wanted you to be one of the first to read about our findings in our new research report, "Reshaping Business with Artificial Intelligence: Closing the Gap Between Ambition and Action, " out today

.....

This global study — conducted in collaboration with The Boston Consulting Group (BCG) — explores the key characteristics of AI leaders and how these organizations overcome barriers to AI adoption and implementatio

We thank you again for helping us with our research — your participation was essential to this study.

Sincerely, Allison Ryder

Senior Project Editor

MIT SMR

 

آخرین ویرایش۲۴ خرداد ۱۳۹۸