مشاوره تخصصی مدیریتی (استراتژیک، عارضه یابی جامع و مدیریت ریسک)

تعداد بازدید:۱۳۲۲
( ۱ )
ارائه انواع مشاوره تخصصی مدیریتی (استراتژیک، عارضه یابی جامع و مدیریت ریسک) بشرح فایل پیوست:
مشاوره تخصصی مدیریتی (استراتژیک، عارضه یابی جامع و مدیریت ریسک)

ارائه انواع مشاوره تخصصی در زمینه ارتقای بهره وری، سازماندهی مجدد، تحلیل کسب وکار، تحلیل استراتژی سازمان، تصمیم گیری در شرایط ریسک، عارضه یابی جامع و.... بشرح ذیل:

سرفصل خدمات

عنوان خدمات مشاوره ای

 • تعیین ماموریت و چشم انداز
 • تحلیل محیط درون و برون سازمانی
 • تحلیل SWOT
 • تحلیل BCG
 • برنامه ریزی کمی بر اساس QSPM
 • بکارگیری تکنیکهای مختلف استاندارد
 • عارضه یابی جامع بر اساس مدل SPACE

 

برنامه ریزی استراتژیک

 • تعیین سطح ریسک در مورد برنامه های اصلی سازمان
 • برنامه ریزی برای تعدیل ریسک بر اساس روشهای استاندارد
 • پیشنهاد و اولویت بندی برنامه ها در جهت مدیریت ریسک

 

برنامه ریزی تعدیل ریسک

بر اساس استاندارد BABOK کانادا

 • تعیین ذینفعان
 • نحوه مدیریت روابط موثر با ذینفعان
 • مشاوره برای تهیه دیکشنری داده ها و مدلسازی سازمان

 

برنامه ریزی ارتباط با ذینفعان

 • بررسی بر اساس 4M
 • بررسی بر اساس 4P
 • بررسی بر اساس 4S
 • بررسی بر اساس استراتژی بنیادین
 • ارائه راه حل

عارضه یابی

 • بررسی ساختار موجود تشکیلاتی
 • پیشنهاد ساختار تشکیلاتی مطلوب
 • تهیه ماتریس مسئولیتها و اختیارات

سازمان دهی مجدد

 • انجام تحقیق بر اساس 7P
 • تحلیل محصول، قیمت، مکان و ترویج
 • تحلیل فرایند، منابع انسانی و شواهد فیزیکی

تحقیقات بازار

دکترای مدیریت و بیش از بیست و پنج سال تجربه علمی، تجربی، پژوهشی

لیدر تیم مشاور

هزینه بسته به شرح خدمات توافقی خواهد بود.

توضیحات

 

کلید واژه ها: دکترحقی مشاوره استراتژیک تحلیل کسب وکار عارضه یابی سازمان دهی مجدد مدیریت استراتژیک mitacademy.epage.ir

فایل پیوست اول


لینک دانلود فایل